خبرگزاری اصفهان 15

آمار کرونا Archives - اصفهان 15

- بار
۱۶۰۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۴۴ نفر

۱۶۰۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۴۴ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر سه هزار و ۸۱۱ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند. وی با بیان اینکه از این تعداد یک هزار و ۶۰۳ بیمار مبتلای قطعی کرونا بوده‌اند، ادامه داد: ۳۵۷ نفر از […]

- بار
۱۸۸۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۳۹ نفر

۱۸۸۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۳۹ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر چهار هزار و ۷۴۹ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند. وی با بیان اینکه از این تعداد یک هزار و ۸۸۴ بیمار قطعی کرونا بوده‌اند، ابراز داشت: ۳۱۹ نفر از این افراد در […]

- بار
۱۷۲۱بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۸ نفر

۱۷۲۱بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۸ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر چهار هزار و ۸۰۱ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند، اظهار داشت: از این تعداد تست یک هزار و ۷۲۱ نفر قطعی کرونا بوده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ۳۵۹ نفر از بیماران جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر […]

- بار
۱۷۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۵ نفر

۱۷۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۵ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: طی یک روز اخیر ۷۶۰ بیمار مشکوک به کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل به مراکز درمانی اصفهان مراجعه کرده‌اند. وی افزود: از این تعداد مراجعه کننده تست ۱۷۷ نفر مثبت کرونا بوده است که ۸۹ بیمار در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم […]

- بار
۳۲۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

۳۲۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر یک هزار و ۳۷۸ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند. وی با بیان اینکه ۳۲۰ بیمار قطعی مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر در مراکز درمانی تحت پوشش […]

- بار
۳۲۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۸ نفر

۳۲۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۸ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار ابتلاء، بهبود یافتگان و فوت ناشی از بیماری کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر یک هزار و ۷۹۴ بیمار مشکوک به کرونا به این مراکز مراجعه کرده‌اند. وی افزود: از این تعداد ۳۲۷ نفر مبتلای قطعی به کرونا بوده‌اند که ۱۰۱ نفر از آنها در مراکز درمانی تحت […]

- بار
۶۷۸بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/ مرگ ۷ نفر

۶۷۸بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/ مرگ ۷ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: طی یک روز اخیر سه هزار و ۶۷ بیمار مشکوک به کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل به مراکز درمانی اصفهان مراجعه کرده‌اند. وی افزود: از این تعداد مراجعه کننده تست ۶۷۸ نفر مثبت کرونا بوده است که ۷۵ بیمار در مراکز درمانی تحت […]

- بار
۵۲۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

۵۲۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر دوهزار و ۳۵۲ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده است. وی افزود: از این تعداد ۵۲۸ بیمار مبتلای قطعی به کرونا بوده‌اند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۱۴ بیمار مبتلا به […]

- بار
۳۱۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/ مرگ ۹ نفر

۳۱۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/ مرگ ۹ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: طی یک روز اخیر یک هزار و ۲۸۲ بیمار مشکوک به کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل به مراکز درمانی اصفهان مراجعه کرده‌اند. وی افزود: از این تعداد مراجعه کننده تست ۳۱۷ نفر مثبت کرونا بوده است که ۹۸ بیمار در مراکز درمانی تحت […]

- بار
۳۰۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۴ نفر

۳۰۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۴ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بیماران مبتلا، بهبود یافته و بستری کرونا در اصفهان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر یکهزار و ۲۵۶ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند. وی با بیان اینکه از این تعداد تست ۳۰۴ بیمار قطعی کرونا بوده است، ابراز داشت: ۸۸ نفر از آنها در مراکز درمانی تحت پوشش […]