خبرگزاری اصفهان 15

ویروس کرونا Archives - اصفهان 15

- بار
شناسایی ۲۹۴ بیمار جدید مبتلا به کرونادر منطقه کاشان / فوت ۳ نفر

شناسایی ۲۹۴ بیمار جدید مبتلا به کرونادر منطقه کاشان / فوت ۳ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، سیدعلیرضا مروجی، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۶۱ هزار و ۶۱۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۱۰ هزار و ۲۴۷ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند. وی با اشاره به بستری شدن ۵۷ بیمار جدید حاد تنفسی […]

- بار
شناسایی ۱۳۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان / فوت ۴ نفر

شناسایی ۱۳۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان / فوت ۴ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، سیدعلیرضا مروجی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۶۲ هزار و ۱۲۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۱۰ هزار و ۲۹۵ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند. وی با اشاره به بستری شدن ۴۵ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه […]

- بار
شناسایی ۲۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان/فوت ۱ نفر

شناسایی ۲۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان/فوت ۱ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، سیدعلیرضا مروجی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۴۱ هزار و ۲۲۴ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۸۲۱ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند. وی با اشاره به بستری شدن ۱۴ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های […]

- بار
بستری ۲۹ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۲۹ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، سیدعلیرضا مروجی بعدازظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۴۱ هزار و ۶۶۴ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۸۳۵ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند. وی با اشاره به بستری شدن ۲۹ بیمار جدید حاد تنفسی در […]

- بار
شناسایی ۳۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

شناسایی ۳۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، سیدعلیرضا مروجی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۴۲ هزار و ۳۴ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۸۵۸ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند. وی با اشاره به بستری شدن ۱۵ بیمار جدید حاد تنفسی در […]

- بار
افزایش معنادار مبتلایان به کرونا در منطقه کاشان طی ۲۴ ساعت گذشته

افزایش معنادار مبتلایان به کرونا در منطقه کاشان طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، سیدعلیرضا مروجی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۴۲ هزار و ۴۰۴ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۸۷۴ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند. وی با اشاره به بستری شدن ۱۵ بیمار جدید حاد تنفسی در […]

- بار
۳۴۴ بیمار مشکوک به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۵ نفر

۳۴۴ بیمار مشکوک به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۵ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر یک هزار و ۷۳۹ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند. وی افزود: از این تعداد ۳۴۴ بیمار قطعی مبتلا به کرونا بودند که ۸۲ نفر از آنها در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی […]

- بار
شناسایی ۴۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

شناسایی ۴۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، سیدعلیرضا مروجی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۴۳ هزار و ۱۶۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۹۱۰ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند. وی با اشاره به بستری شدن ۲۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های […]

- بار
۵۵۸ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲ نفر

۵۵۸ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲ نفر

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، آرش نجیمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع، ابتلاء، بهبودیافتگان کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر دو هزار و ۲۸ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند. بستری ۹۹ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان وی با بیان اینکه از این تعداد مراجعه کننده […]

- بار
شناسایی ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

شناسایی ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار اصفهان 15، سیدعلیرضا مروجی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۴۳ هزار و ۸۴۲ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۹۴۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند. وی با اشاره به بستری شدن ۱۲ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های […]